dijous, 5 de maig de 2016

Els efectes de la reconversió industrial a Espanya, 1975-1985.

DOCUMENTAL: "EL ASTILLERO".

ESCENA DE LA PEL·LÍCULA DE LEÓN DE ARANOA: "LOS LUNES AL SOL"